Wet- en regelgeving

BIG-register


Om als fysiotherapeut werkzaam te mogen zijn, is inschrijving in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) verplicht. Inschrijfnummer: 39046727904

Privacyreglement


In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens zullen worden vastgelegd conform de Wet Persoonsregistratie. Het belangrijkste voor u om te weten is dat een fysiotherapeut beroepsgeheim heeft en zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens mag verstekken aan derden. Om een persoonsregistratie te mogen voeren is inschrijving bij de Registratiekamer verplicht. Registratienummer: O-0042832

Klachtenregeling


De praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling van het KNGF. Indien u een klacht heeft zal in eerste instantie geprobeerd worden om middels een persoonlijk gesprek tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij het KNGF