De overheid heeft een lijst opgesteld met aandoeningen waarvoor de kosten van fysiotherapeutische behandeling gedeeltelijk uit de basisverzekering worden vergoed. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of uw aandoening op deze lijst voorkomt.

Komt de aandoening waarvoor u behandeld wil worden voor op de door de overheid opgestelde lijst ?