Wet- en Regelgeving

BIG-Register
Om als fysiotherapeut werkzaam te mogen zijn is inschrijving in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) verplicht. J.F. de Muinck 39046727904

Privacy Policy
Uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd en bewaard conform de huidige wet- en regelgeving. Het belangrijkste voor u
om te weten, is dat uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden zullen worden verstrekt.
Klik hier voor de privacy policy

Klachtenregeling
De praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie). Heeft u
een klacht? Samen lossen we het op! Indien er geen passende oplossing kan worden gevonden, heeft u de mogelijkheid
om uw klacht in te dienen bij het KNGF.