Financiën

Bent u verzekerd voor fysiotherapie en verzekerd bij één van de gecontracteerde zorgverzekeraars, dan worden uw behandelingen vergoed conform de polisvoorwaarden.

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, dan worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.

intake en onderzoek (1e consult) € 59,50
reguliere behandeling € 44,50
toeslag aan huis € 12,50
niet nagekomen afspraak € 44,50

Basisverzekering / aanvullende verzekering?
Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Of dit in uw situatie het geval is kunt u navragen bij uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar.

Eigen risico?
Behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering zullen door uw zorgverzekeraar worden verrekend met het eigen risico. Dit geldt NIET voor behandelingen die worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.