U heeft een 1e afspraak gemaakt of overweegt deze te maken en wil graag weten wat de procedure is ? Dat zal ik u hieronder uitleggen.

U  komt naar de praktijk en neemt plaats in de wachtkamer. Om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken zijn er voldoende leuke tijdschriften aanwezig, zodat u even lekker rustig kunt bladeren. Op het afgesproken tijdstip zal ik u ophalen uit de wachtkamer en welkom heten in mijn praktijk.

Het eerste consult begint met een intakegesprek om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en wat u wil bereiken. Vervolgens zal ik een lichamelijk onderzoek uitvoeren om daarna te kunnen beoordelen of ik uw klachten kan verhelpen/verminderen. Na het intakegesprek en onderzoek zal ik met u bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zo nodig en mogelijk zal er hierna een korte eerste behandeling worden uitgevoerd.

Ik verzoek u vriendelijk het volgende mee te nemen:

  • pasje zorgverzekeraar
  • identiteitsbewijs
  • indien u deze hebt ontvangen een verwijsbrief.
  • eventuele uitslag van onderzoeken voor zover van toepassing op de klachten waarvoor u komt

Vervolgafspraken


Tijdens de vervolgafspraken zal ik vragen hoe het na de vorige behandeling is gegaan. Afhankelijk daarvan zal het ingestelde behandelplan worden vervolgd of worden aangepast.

Afronding


Op het moment dat het gewenste resultaat bereikt is, zal ik de behandeling in overleg met u beëindigen, waarna ik een kort verslag aan uw huisarts zal sturen. Het kan ook voorkomen dat het verloop van de behandeling niet het gewenste resultaat geeft. In dat geval zal ik in overleg met u bepalen wat de vervolgstappen zullen worden, te denken valt bijvoorbeeld aan doorverwijzing naar huisarts of orthopeed.